Projekt mieszania mąki

  • Flour Blending

    Mieszanie mąki

    Po pierwsze, mąka o różnej jakości i różnych gatunkach produkowana w młynie jest wysyłana do różnych pojemników magazynowych za pośrednictwem urządzeń przenośnikowych w celu przechowywania.